कृपया नोंद घ्यावी. मराठी ब्लॉग जगत्‌चे ओळखचिन्ह ब्लॉगवर लावल्याशिवाय येथे मराठी ब्लॉग जगत्‌वर ब्लॉग जोडला जाणार नाही.

म.ब्लॉ.ज.चे ओळखचिन्ह

मराठी ब्लॉग जगत्‌चे ओळखचिन्ह तुमच्या ब्लॉगवर लावल्याने इथे भेट देणार्‍या वाचकांना तुमच्या ब्लॉगच्या अद्ययावत नोंदी चटकन समजू शकतील. तुमच्या ब्लॉगला भेट देणार्‍या नवीन ब्लॉगर्सना या चिन्हामुळे मराठी ब्लॉग जगत्‌ची माहिती मिळेल व तेही आपला ब्लॉग इथे जोडू शकतील. हव्या त्या आकाराचा कोड Copy करून आपल्या ब्लॉगवर ज्याप्रमाणे विविध Widget codes लावता, त्याचप्रमाणे Paste करून लावता येईल

मराठी ब्लॉग जगत्‌चे खालीलपैकी कोणतेही एक ओळखचिन्ह आपल्या ब्लॉगवर लावू शकता:

80 X 80100 X 100125 X 125

आद्याक्षरावरून ब्लॉग शोधा

लृ अं अ: क्ष ज्ञ ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Other